America
Georgia
Parishes
Savannah River
Habersham, James  b. before 1728