America
Pennsylvania
Philadelphia
Roxborough
Frey, Apolonia  b. 1719, d. 1781